Онлайн семинар по Taxonomy – потребителската перспектива

TaxonomyОнлайн семинар, организиран от Академията на OHIM за инструмент Taxonomy, ще се проведе на 24 юли, сряда, от 11ч. Семинарът ще бъде отворен за всички заинтересовани потребители на http://directo.avanzo.com/oami_201307XX/, а всеки който иска да вземе участие, може предварително да изпрати въпросите си към екипа организатор, на ConvergenceProgramme@oami.europa.eu.

На подбрани въпроси ще бъде отговорено онлайн по време на уеб семинара, а на всички останали след провеждане на събитието, по имейл. Онлайн семинара ще бъде воден от Том Кларк, експерт класификации от Ведомството за европейски марки и дизайни.

Taxonomy е нова, йерархична структура, която позволява по-лесното и бързо класифициране на стоки и услуги чрез рамката на Ницската класификация. Разработена е от европейските национални и регионални ведомства за интелектуална собственост и OHIM, в сътрудничество със Световната организация за интелектуална собственост. Taxonomy е достъпна през TMclass на http://tmclass.tmdn.org.

Източник: OHIM


IPBulgaria.bg e Национален български портал за интелектуална собственост. Създаден през 2000, за да обособи място където експертите в областта на интелектуалната собстевност – патентни представители, адвокати, служители в държавната администрация на Патентното ведомство на Република България, правозащитните и правоприлагащите органи и организиции; съд, прокуратура, Митници и полиция, международната дипломатическа служба на България, както и много български изобретатели, автори, творци и изпълнители да намират мястото с отговори или да провеждат дискусии, свързани с авторското право, сродните на авторското право права, патентите, полезните модели и търговските марки, марките за услуги, сертификатните марки и колективните марки,  промишления дизайн, топологията на интегрални схеми, а така също новите сортове растения и породи животни, географските означения, сертификатите за допълнителна защита и традиционните знания и умения, опазването на търговска тайна и трансфера на технологии. 

IPBulgaria.bg през годините на своето съществуване претърпява различни трансформации и образни визуализации. Създателите на националния портал за интелектуална собственост IPBulgaria (Ай Пи България) са щастливи от факта на двадесет (20) годишното съществуване на портала.

Може да харесате още...