Oнлайн семинар, посветен на TMclass

tmclass онлайн семинарНа 24 юли 2013 г., сряда, от 11.00 – 12.00 часа централно европейско време (12.00 – 13.00 часа българско време) ще се проведе онлайн семинар, посветен на новия инструмент TMclass, подпомагащ класирането на стоките и услугите за целите на регистрацията на марките – Таксономията.

Планираният онлайн семинар, посветен на TMclass е организиран от Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар OHIM, ще бъде воден от експерти на ведомството и ще може да бъде следен на живо на следния уеб адрес:
http://directo.avanzo.com/oami_201307XX/.


IPBulgaria.bg e Национален български портал за интелектуална собственост. Създаден през 2000, за да обособи място където експертите в областта на интелектуалната собстевност – патентни представители, адвокати, служители в държавната администрация на Патентното ведомство на Република България, правозащитните и правоприлагащите органи и организиции; съд, прокуратура, Митници и полиция, международната дипломатическа служба на България, както и много български изобретатели, автори, творци и изпълнители да намират мястото с отговори или да провеждат дискусии, свързани с авторското право, сродните на авторското право права, патентите, полезните модели и търговските марки, марките за услуги, сертификатните марки и колективните марки,  промишления дизайн, топологията на интегрални схеми, а така също новите сортове растения и породи животни, географските означения, сертификатите за допълнителна защита и традиционните знания и умения, опазването на търговска тайна и трансфера на технологии. 

IPBulgaria.bg през годините на своето съществуване претърпява различни трансформации и образни визуализации. Създателите на националния портал за интелектуална собственост IPBulgaria (Ай Пи България) са щастливи от факта на двадесет (20) годишното съществуване на портала.

Може да харесате още...