Одит на Европейската сметна палата относно защитата на правата върху интелектуалната собственост

правата върху интелектуалната собственостЕдин от основните аспекти на конкурентоспособността на ЕС е свързан с осигуряването на защита на интелектуалната собственост в рамките на единния пазар. В този контекст Европейската сметна палата започва одит, за да оцени ефективността на системата на ЕС за защита на правата върху интелектуалната собственост.

Интелектуалната собственост е изключително важна за европейската икономика. Правата върху интелектуалната собственост създават стимули за иновации, креативност и технологично развитие. Те също така предоставят подкрепа срещу неразрешено копиране и предотвратяват фалшифицирането и пиратството. Това са сложни и задълбочаващи се проблеми. Освен че нанасят щети на икономиката, те могат да представляват и проблем в областта на обществената безопасност, както ясно беше показано по време на пандемията от COVID-19.

Това е особено валидно в редица сектори, в които предприятията от ЕС имат водеща роля в света, например производство на облекла, луксозни стоки и фармацевтични продукти. Оценките показват, че предприятията, разчитащи в голяма степен на интелектуалната собственост, генерират около 45% от БВП на ЕС на стойност 6,6билиона, като осигуряват почти една трета от работните места в ЕС.

Одитът е съсредоточен върху запазените марки на ЕС, промишлените дизайни на Общността и географските указания. Той има за цел да установи дали правата върху интелектуалната собственост са добре защитени на единния пазар.

Очаква се одитът да приключи през второто полугодие на 2021г. Документите за представяне на текущ одит се основават на подготвителна работа, извършена преди началото на одита, и не следва да се считат за одитни констатации, оценки, заключения или препоръки. Пълният текст на документа за представяне на одита е публикуван на уебсайта на Европейската сметна палата www.eca.europa.eu.

Може да харесате още...