Общо събрание на PCT

PCTОт 22 до 30 септември 2014г., се проведе 46-та сесия на общото събрание на PCT съюза в Женева.

Събранието назначи патентното ведомство на Сингапур, като Международно изследователско бюро и център за извършване на предварителна експертиза, съгласно PCT.

Общото събрание прие промени в Правилника за PCT, които ще влезат в сила на 01 юли 2015 г., измененията се състоят от следните елементи:

  • PCT правило 49ter и 76.5: Въвеждане на изискване за кандидатите, които правят експресна заявка за ранно навлизане в национална фаза, да изпращат всяко искане или правото на приоритет в едномесечен срок от датата на получаване на искането за ранно навлизане в национална фаза.
  • PCT правило 90.3 : Заличаване на препратката към параграф (а) на член 90 bis.5, вследствие на измененията, приети по-рано от Общото събрание през октомври 2012 година.
  • PCT правило 90.5: Межународното бюро в случаите, когато получава уведомление за отказ, заедно с копие на генерално пълномощно,  да обработи известието за оттегляне, без да изисква агентът да представи отделно оригинално генерално пълномощно.

РСТ

РСТ е международен договор с повече от 150 договарящи държави. Предоставянето на патенти остава под контрола на националните или регионалните патентни ведомства в така наречената „национална фаза“.

Договорът за патентно сътрудничество (РСТ) помага на заявителите да търсят патентна закрила в международен план за своите изобретения. Помага на патентните ведомства при вземане на техните решения за издаване на патент и улеснява обществения достъп до богата техническа информация, свързана с тези изобретения.

Чрез подаване на една международна заявка за патент съгласно РСТ, заявителите могат едновременно да търсят закрила за изобретение в голям брой страни.

Източник: Световна организация за интелектуална собственост

Може да харесате още...