Общо комюнике относно изпълнението на IP Translator

IP TranslatorВследствие на публикуваното решението за IP Translator през юни 2012г., OHIM и националните ведомства по интелектуална собственост от ЕС са в процес на дискусии относно тълкуването на Ницската класификация за стоки и услуги. В резултат на проведените до момента обсъждания, националните ведомства и Ведомството за европейски марки и дизайни OHIM публикуваха на своите уеб страници Общо комюнике относно тълкуването на решението за IP Translator.

Това комюнике показва как всяко ведомство за търговски марки тълкува обхвата на защита на своите национални търговски марки и обхвата на защита на европейските марки, съдържащи общи позовавания на един или повече класове, заявени пред и след решението.

В същото време OHIM е включило този подход в своя Наръчник за Опозиции, част 2, Идентичност и вероятност от объркване, глава 2: сравнение на стоки и услуги.

Това изменение на Наръчника е извършено след бързо протекла процедура, което е изключение, за да се отрази веднага нововъзприетата практика в интерес на потребители и експерти.

Повече подробности: OHIM

Може да харесате още...