Стартира обществения регистър на общоизвестни марки в България

След промените в Закона за марките и географските означения от 2010 година общоизвестните и ползващи се с известност марки за територията на Р България останаха без регистър, като най-важния проблем – липсата на яснота и достъп до информацията за това кои са обявените със съответно решение марки и знаци – остана неразрешен.

Камарата на представителите по индустриална собственост, Асоцияцията на притежателите на търговски марки в България и Националният портал за интелектуална собственост ipbulgaria.bg инициираха настоящия проект с цел да бъде създаден такъв общодостъпен списък и база данни  – с безплатен достъп, които да улеснят както притежателите на такива знаци, така и заявителите на търговски марки, представителите по индустриална собственост, научните работници и всички заинтересовани лица.

Целта на проекта е да се даде гласност и да се представят собствениците и представителите на марки ползващи се с известност или общоизвестни за територията на Р България, както и да създаде и възможност за прогласяване на общоизвестност на марки и знаци за територията на Р България.

Регистъра има за цел да се самоиздържа, като същевременно предлага обществена услуга с ниска себестойност, като същевременно гарантира прозрачност на процедурите и качествен контрол от специалисти в областта на индустриалната собственост.

Във връзка с това каним всички специалисти в областта на индустриалната собственост да посетят регистъра на адрес http://ipregistry.eu. Очакваме и Вашите предложения за функционирането на регистъра, както и заявления за вписване в списъка на арбитрите (CV със снимка и заявление свободен текст) на адрес ue.yrtsigerpinull@rotartsinimda .

Може да харесате още...