Общоизвестни и ползващи се с известност марки цигари „Мелник“, „GD” и „Prestige”

Един от най- добрите начини да се изгради висока стойност и имидж на цигарените продукти е регистрирането им като търговски марки. Общоизвестните и ползващите се с известност търговски марки са предпоставка за увеличаване на пазарният дял в условията на силна конкуренция на пазара на тютюневи изделия и гаранция пред потребителите за оригиналност и липса на риск от закупуването на контрабандни продукти с неясен произход и качество.

Пазарният лидер Булгартабак г. регистрира и става собственик през 2011 г.  на общоизвестна марка „Мелник” , която е получава специалния си статут с решение 28-ОМ от 17.03.2011 г., в клас 34 „цигари”, марка ползваща се с известност „GD”, с решение 29- ОМ от 17.03.2011 г. в клас 34 „цигари” и на марка „Prestige” ползваща се с известност с решение 27-ОМ от 14.03.2011 г. и общоизвестна марка „Prestige” в клас 34 „цигари”,получила специалния статут с решение 26-ОМ от14.03.2011г.

Може да харесате още...