Общи условия на уеб сайтове

Общи условия на уеб сайтове за предоставяне на услуги в уеб bwaОбщи условия на уеб сайтове за предоставяне на услуги в уеб

Българска уеб асоциация и Комисия за защита на потребителите приеха насоки за “Общи условия на уеб сайтове за предоставяне на услуги в уеб”

Насоките за “Общи условия на уеб сайтове за предоставяне на услуги в уеб” са препоръчителни и имат за цел да подпомогнат доставчиците на уеб услуги и техните потребители, както и да подобрят практиките при осъществяване на търговска дейност в Интернет.
Приетите насоки са първият резултат от подписаното на 5 юни 2012 г. споразумение между БУА и КЗП, за работа в посока подобряване на търговските практики в електронна среда у нас.
Предстоят да бъдат изготвени и приети насоки за Общи условия за:

•  Електронни магазини
•  Корпоративни уеб сайтове
•  Уеб медии
С приетите насоки за „Общи условия на уеб сайтове за предоставяне на услуги в уеб”, се полагат основите за идентифициране и подобряване на най-добрите практики в българския Интернет.

Цели на Комисията за защита на потребителите
1. Да осигури сигурност на пазара чрез ефективна защита на потребителите срещу придобиването на опасни стоки и услуги.
2. Да осигури по-високо ниво на защита на икономическите интереси на потребителите чрез:
– преустановяване на различни форми на нелоялни търговски практики;
– отстраняване на неравноправни клаузи в договори с общи условия;
– контрол върху качеството на предлаганите туристически услуги.
3. Да развие и приложи практики за повишаване нивото на информираност на потребителите в областта на:
– правата на потребителите при сключване на договори от разстояние и извън търговските обекти;
– алтернативното решаване на потребителски спорове.
4. Да засили сътрудничеството и подобри координацията между националните контролни и регулаторни органи, имащи отношение към защитата интересите на потребителите.

Може да харесате още...