Общият съд за първи път се произнася по регистрацията на звукова марка, представена в аудиоформат

звукова маркаАудиофайл, съдържащ звук, който се произвежда при отварянето на кутийка за напитки, последван от тишина и съскащ звук от отделяне на мехурчета, не може да бъде регистриран като звукова марка за различни напитки и за метални контейнери за съхранение и превоз. Основната причина, която изтъква Общия съд на ЕС е липсата на отличителен характер.

По жалба срещу решение на Службата на ЕС за интелектуална собственост EUIPO за отказ за регистрация на европейска марка (Дело T‑688/19), Общият съд представи уточнения относно критериите за преценка на отличителния характер на една звукова марка и относно възприемането на този тип търговски марки като цяло от потребителите.

Отличителност на звукова марка

Търговска марка, която значително се отклонява от стандартното или обичайното в сектора, не е лишена от отличителен характер. Общият съд подчертава, че тази съдебна практика е развита по отношение на триизмерните марки и не установява нови критерии за преценка на отличителния характер на дадена марка, а само уточнява, че при прилагането на тези критерии възприемането от средния потребител не е непременно едно и също в случая на триизмерна марка и в случая на словна, фигуративна или звукова марка, състояща се от знак, който не зависи от външния вид или формата на стоките. Поради това Общият съд приема, че посочената съдебна практика относно триизмерните марки по принцип не може да се приложи по отношение на звуковите марки.

Общият съд отбелязва, от една страна, че звукът, издаван при отварянето на кутийка за напитки всъщност ще се счита, с оглед на вида на стоките, за чисто технически и функционален елемент. Всъщност отварянето на кутийка за напитки или на бутилка е присъщо на техническо решение, свързано с боравенето с напитки с цел консумация, поради което такъв звук няма да се възприема като указание за търговския произход на тези стоки. От друга страна, съответните потребители веднага свързват съскащият звук от отделяне на мехурчета с напитки. Освен това Общият съд отбелязва, че звуковите елементи и тишината от около една секунда, взети заедно, не притежават нито една присъща характеристика, която позволява да бъдат възприети от тези потребители като указание за търговския произход на стоките. Тези елементи не са достатъчно запомнящи се, за да се различават от подобни звуци в областта на напитките.

Източник:  Съд на ЕС

 

Може да харесате още...