Общият съд за изображенията на промишлените дизайни

Общият съд (ОС) в Люксембург постанови решение (T 68/10) по производството за невалидност на регистриран дизайн на Общността (RCD), в което обект на проверка бе графичното изображение на оспорения дизайн.

Решението засяга RCD 325949-0002, регистриран за “часовници”, представен в последващия изглед, публикуван в бюлетина на OHIM за дизайни на Общността:

дизайн на Общността

Оспореният RCD е обявен за недействителен от Отдела по заличавания (решение ICD 3804) поради липсата на индивидуален характер. При последващото обжалване от страна на притежателя на дизайна, Апелативният борд потвърждава решението на Отдела по заличавания (R-14130/2008-3).

Правопритежателят отнася случая до Върховния съд, имайки малка полза от това, тъй като ОС е отхвърлил неговата жалба, но с полза за обществото, защото ОС използва възможността да обясни становището си по отношение на графичното изображение на дизайни.

ОС цитира първо Насоките за експертиза на OHIM, както следва: “Изображението на дизайн трябва да бъде ограничено до характеристиките, за които се търси защита. Все пак, изображенията могат да обхващат и други елементи, които спомагат за разпознаването на характеристиките на дизайна, за които се търси закрила. В заявка за регистрация на дизайн на Общността, се разрешават следните идентификатори: 1. Могат да се използват пунктирани линии с цел или да се посочат елементите, за които се търси закрила или за да се посочат части на дизайна, които не са видими в точно този изглед, т.e. невидими линии. Следователно, пунктираните линии посочват елементи, които не са част от изгледа, в който са използвани …”

След това, ОС отбелязва, че в оспорения RCD “изображението ясно показва, че прикаченият клипс на оспорвания дизайн е представен с пунктирани линии, както са стрелките на часовника и четириъгълният елемент, прикрепен на лицевата му част”. Доводите на притежателите на дизайна, че пунктираните линии не са били ясно видими в базата данни за дизайн на Общността, а именно RCD Online, са отхвърлени от ОС със следното изявление: “Възможната несигурност по този въпрос се разсейва от пълния изглед на оспорвания дизайн, наличен в обобщеното изображение в електронната версия на Бюлетина за дизайни на Общността и базата данни за дизайн на Общността, а още повече е идентично с изображението на оспорвания дизайн, посочено в заявката за регистрация, подадена от заявителя в OHIM. Всъщност, това изображение ясно показва, че прикаченият клипс на оспорвания дизайн е представен с пунктирани линии, както са стрелките на часовника и четириъгълният елемент, прикрепен на лицевата му част.”

ОС намира, че “прикаченият клипс на оспорвания дизайн, стрелките на часовника и правоъгълният елемент, прикрепен на лицевата му част не представляват част от елементите, които са защитени от оспорвания дизайн” и следователно трябва да се пренебрегнат при оценяване цялостното впечатление, породено от RCD.

Интересно е, че ОС коментира и цветовете на изображенията, считайки, че фактът, че по-ранният дизайн “е представен в черен цвят не е от особено значение, имайки предвид, че в претенциите на оспорвания дизайн не е посочен цвят.”

Източник: OHIM

Може да харесате още...