Обществено обсъждане на Наредбата за категоризация

Обществено обсъждане на Наредбата за категоризация на местата за настаняване и заведенията за хранене,Комисия за защита на потребителитеОбществено обсъждане на Наредбата за категоризация на местата за настаняване и заведенията за хранене

В дискусията участваха министърът на туризма Николина Ангелкова, както и заместник-министърът на туризма Ирена Георгиева, главният директор на главна дирекция „Туристическа политика“ Мария Иванова и др.

На срещата стана ясно, че ще бъде възприет европейският критерий на „Хотел старс“, до 15% от стаите да са с по-малък размер от предвидените за категорията на дадения обект, ако това е съобщено предварително на потребителите на туристическата услуга. Облекчението е насочено към по-старите хотели или тези в градската част, които трудно могат да направят технически преустройства, но предлагат допълнителни услуги на своите клиенти.

Бизнесът и общините са предложили десет поправки и допълнения към наредбата, които работната група по създаването й е взела под внимание. Браншът предложи този документ да стане минимална база, която да се надгражда на принципа на доброволното сертифициране и да се взаимства опитът от европейската система за точкуване на обектите. Участниците в дискусията се обединиха около мнението, че са нужни специални грижи и конкретни мерки за подготовка на кадрите в туризма, защото те са в основата на качествената туристическа услуга.

Може да харесате още...