hfhfhfhfhfh

Обществена консултация относно права на интелектуална собственост извън ЕС

обществена консултацияВ рамките на Стратегията на Европейския съюз за прилагане на права на интелектуална собственост в трети държави, Европейската комисия стартира обществена консултация с цел събиране на информация за състоянието на закрилата на интелектуална собственост извън рамките на ЕС.

Основната цел на тази обществена консултация е да се идентифицират държави, в които състоянието на закрила и прилагане на права на интелектуална собственост поражда най-високо ниво на загриженост. Предвижда се да се актуализира списъка на така наречените „приоритетни държави“. Обществената консултация ще бъде един от инструментите, използвани за подобряване на системите за ПИС в трети страни, включително права върху сортовете растения. Това ще помогне на Европейската комисия да съсредоточи усилията и ресурсите си върху приоритетните страни и върху специфични сфери, с цел подобряване защитата и прилагането на ПИС в световен мащаб.

Резултатите от тази обществена консултация ще дадат възможност на притежателите на права да осъзнаят потенциалните рискове за тяхната интелектуална собственост при извършване на бизнес дейности в приоритетните страни. По този начин те ще могат да разработят адекватни бизнес стратегии, за да защитят правата върху своята интелектуална собственост.

Всички заинтересовани страни имат срок до 16 ноември да представят своите коментари и препоръки. Участието в тази обществена консултация може да се осъществи на английски, френски или немски език.

Може да харесате още...