Общо комюнике относно обхвата на закрила за черно-бели търговски марки

търговски маркиПо-рано този месец, ведомствата за интелектуална собственост, изпълняващи Общата практика относно обхвата на закрила за черно-бели търговски марки публикуваха на своите уеб страници Общо комюнике, в което подробно се описва Общата практика. Изброени са изпълняващите ведомства и съответните дати, на които всяко от тях се е включило.
Общата практика е резултат от сътрудничеството между ведомства за търговски марки в рамките на ЕС в контекста на Конвергентната програма и има за цел да увеличи прозрачността, сигурността и предсказуемостта както за експертите, така и за потребителите.
За да стигнат до окончателния вариант на Общата практика, участващите ведомства изчерпателно са анализирали три важни въпроса от съществено значение при работата с търговски марки в черно и бяло:

  • Търговска марка в черно и бяло и/или сивата гама, за която се претендира приоритет, идентична ли е със същата марка в цвят?
  • По-ранна търговска марка в черно и бяло и/или сивата гама идентична ли е със същата марка в цвят, когато се оценяват относителни основания?
  • Използването на цветен вариант на търговска марка, която е регистрирана в черно и бяло и/или сивата гама (или обратното), приемливо ли е за целите на установяване на реално използване?

Ведомството за европейски търговски марки и промишлени дизайни OHIM ще публикува изпълнението на Общата практика в своите насоки от 2014г.

Практиката влиза в сила веднага след своето публикуване. По-конкретно, Общата практика ще бъде отразена в следните раздели на Насоките:

  • Насоки, Част B, Експертиза, Раздел 2 Експертиза на формални основания
  • Насоки, Част C, Опозиции, Раздел 2 Идентичност и вероятност от объркване, Глава 3 Сравняване на знаци
  • Насоки, Част C, Опозиции, Раздел 6 Доказателства за използване.

Източник: OHIM

Може да харесате още...