Ново онлайн обучение – регистриран европейски дизайн

европейски дизайнЗа да отговори на нестихващия интерес към повече курсове в сферата на интелектуалната собственост, през септември 2014г., Академията на Ведомството за марки и дизайни на Общността OHIM организира ново онлайн обучение по европейски дизайн, което се провежда в eLearning платформата (OALP).

eLearning инструментът представя ключова информация, имаща отношение към регистрирания европейски дизайн (RCD) и анализира особеностите на системата на промишлените дизайни във връзка с обхвата и функционирането на Службата за хармонизация във вътрешния пазар.

Онлайн курсът се състои от приблизително 3.5 часа интерактивен материал, разделен на седем урока, както следва:
1. Предимствата на промишления дизайн
2. Какво представлява правото върху дизайн?
3. Изисквания за право върху дизайн
4. Получаване на права върху промишлени дизайни в Европа
5. Регистриране на промишлен дизайн в OHIM
6. Процедура за обявяване на недействителност
7. Процедура по възражение

За кого е предназначен курсът?
Курсът е насочен предимно към хора, които искат да доразвият знанията и уменията си във връзка с въпроси относно европейските дизайни. Курсът предлага и полезна информация за всички външни заинтересовани страни, които искат да са сигурни, че техните дизайни са правилно защитени.

Сертификат и подкасти
В края на курса, участниците ще получат сертификат в pdf формат. Освен това са осигурени подкасти за всеки модул, които могат да бъдат свалени и използвани от вашия компютър или мобилно устройство.

Дизайнът е външният вид на продукта: неговата форма, структура и цветове. Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост регистрира около 85 000 дизайна годишно.

Регистрираният дизайн на Общността е валиден във всички държави от Европейския съюз.

Източник: Ведомство за марки и дизайни на Общността OHIM

Може да харесате още...