Обсъждат се ключовите Copyright въпроси

На среща 8-12 ноември, 2010 г, продължават дискусиите за ограниченията и изключенията от авторското право, както и актуализиране на правата на излъчващите организации, както и правата на изпълнителите в аудиовизуалните изпълнения.
Постоянният комитет за авторското право и сродните му права (SCCR) обсъди:

Ограничения и изключенияВ SCCR се споразумяха за план за работа, свързан с ограничения и изключения за 2011/12 двугодишен период, който признава, че напредъкът в някои области е по-напреднал.

Прави се предложение за договор (на базата на текст, подготвен от Световния съюз на слепите), свързани с изключения и ограничения за печат за хора с увреждания, представен от Бразилия, Еквадор, Мексико и Парагвай. Допълнително три предложения са внесени от африканската група на Европейския съюз и Съединените американски щати. Всички тези предложения имат за цел създаване на благоприятна законова среда за по-добър достъп до защитени с авторско право текст за четене от увредени лица.

SCCR ще представи препоръки  за Общото събрание на СОИС – 2011 година, свързани с  изключения и ограничения за хората с увреждания. По подобен начин, комисията ще представи препоръки пред Общото събрание 2012 за ограничения и изключения за библиотеки, архиви, образователни, преподавателски и изследователски институции, както и хора с други увреждания.

Защита на аудиовизуалните изпълнения

SCCR продължи обсъжданията за защитата на аудиовизуалните изпълнения, с редица делегации потвърждавайки необходимостта от ускоряване на преговорите и отбелязва, че 19 статии приети през 2000 г., са добра основа за по-нататъшни преговори. През 2000 г. на дипломатическа конференция за закрила на изпълнителите в аудиовизуалните изпълнения постигна значителен напредък с временното споразумение за 19 от 20 статии в процес на договаряне. Преговарящите в момента не са съгласни с това дали и как един договор за правата на изпълнителите трябва да се занимава с прехвърлянето на права от страна на изпълнителя на производителя.

Приемането на нов инструмент ще укрепи позициите на изпълнителите в аудио-визуалната индустрия, като даде по-ясна правна основа за международна употреба на аудиовизуални произведения, както в традиционните медии и в цифровите мрежи. Такъв инструмент ще допринесе и за защитата на правата на изпълнителите срещу неразрешено използване на техните изпълнения в областта на аудиовизуалните медии, като телевизия, филми и видео.

Защита на радио-телевизионните организации

SCCR отново потвърди ангажимента си да продължат да работят, за разработване на международен договор за актуализиране на защитата на излъчване и cablecasting организации в традиционния смисъл на думата. Членовете на комисията са поканени да представят нови предложения относно защитата на излъчващите организации до 1 март 2011 г.,

Делегатите се запознаха с третата част от проучване на социално-икономическото въздействие на неправомерното използване на сигнали в сектора на радиоразпръскването.

Може да харесате още...