Как да получа разрешение за ползване на обект на ИС, който e авторско притежание на друго лице?

обект на ИС

Снимка: R M Media Ltd, Picpedia

Често преди употребата на обект на ИС установяваме, че той е авторско притежание на друго лице. В такава ситуация трябва да обърнете към лицето притежател на авторски права и да поискате разрешение за използване на неговия продукт.

Идентичността на законния притежател на авторски права за дадения обект на ИС можете да откриете като потърсите в официалните регистри файла за продукта, който искате да използвате.

Обект на авторско право е всяко произведение на литературата, изкуството и науката, което е резултат на творческа дейност и е изразено по какъвто и да е начин и в каквато и да е обективна форма. Не може да се претендира за авторство върху една идея, факт или новина.

Авторското право се закриля, докато авторът е жив и седемдесет години след неговата смърт. При произведения, създадени от двама и повече автори, срокът от 70 години започва да тече след смъртта на последния преживял съавтор.

Само в някои изключителни ситуации не се налага издействането на разрешение за ползване от името на притежателя на авторски права. Една категория от подобни ситуации са тези в които продуктът се използва ограничено с цел подпомагане на некомерсиало и образователно изследване.

Една друга категория от изключения обхваща случаите в които имате основания да изисквате принудителен лиценз съгласно условията на заделената за това клауза в закона за патентите.

Може да харесате още...