Италианският апелативен съд присъди 1.5 милиона евро обезщетение по дело за фармацевтичен патент

фармацевтичен патентСпоред данни от италиански медии съдилищата в страната рядко присъждат значителни щети по дела за нарушения на интелектуална собственост. Скорошно решение на Апелативния съд в Рим по дело за фармацевтичен патент обаче ни насочва в обратна посока.

Спорът за фармацевтичен патент започва през 2012г и достига до крайно решение чак през настоящата 2020г., когато е постановено решение на втора инстанция.

На притежателя на фармацевтичен патент се присъжда 1.5 милиона евро обезщетение, които компенсират нарушение, продължило 40 дни.

Подобна ситуация не е налице за пръв път. Генерична компания решава да влезе преждевременно на пазара на утвърден продукт, чиято патентна закрила почти е изтекла.

През декември 2012 г. израелската компания Teva рисковано решава да пусне в Италия своята генерична версия на Montelukast, левкотриенов антагонист и основно респираторно лекарство, принадлежащо на американската компания Merck Sharp & Dohme. Към момента на стартирането оставащият живот на европейски патент ‘480717, притежаван от MSD, удължен с италиански сертификат за допълнителна закрила CPC-UB99CC647 е само 40 дни.

По същото време Teva предявява иск за възпиране на дейността към MSD, нейното италианско дъщерно дружество пред Специализираната камара на Съда в Рим. Претендира за нищожност на патента поради липса на новост и изобретателска стъпка.

В рамките на определените процедурни срокове MSD представят аргументи в своя защита. Подават насрещен иск за нарушения и щети. Още на същия ден Teva оттеглят своя иск. Според италианското законодателство отказът от дадено действие изисква съгласието и на другата страна. MSD не дават съгласие, тъй като имат интерес от констатиране на нарушение и присъждане на обезщетение за 40-дневната преждевременна търговия на Montelukast от страна на Teva.

Случая е отнесен до Съда в Рим, където се представят становища на експерти както в подкрепа на, така и срещу валидността на европейския патент, както и относно обема на на щетите в следствие на нарушението.

През 2016 г. Съдът отхвърля всички процесуални аргументи и прави констатация за нарушение от страна на Teva. Изненадващо е отхвърлен и насрещния иск на MSD със становището, че не са предоставени доказателства за щети от нарушението. След това MSD оспорва първоинстанционното решение пред Апелативния съд в Рим.

Апелативният съд излиза с решение в края на май 2020 г. Уважава частично иска на MSD и постановява изплащането на обезщетение в размер на около 1.5 милиона евро, плюс лихви и валутна обезценка от завеждането на първоинстанционния иск, както и съдебни разноски. Отхвърля насрещния иск на Teva.

Автор: Надежда Драгомирова

Може да харесате още...