Обама обявява мерки срещу Патентни Тролове

usaПрезидентът на САЩ Барак Обама подписва още през 2011г американския акт за изобретенията, но през февруари тази година признава, че усилията, които са положили, за да въведат патентна реформа, са само половината от усилията, които са необходими.

От тогава окръг Вермонт е променил законодателството си така, че да се намалят автоматично недобросъвестните претенции за нарушени патентни права и именно това е законодателството, което се смята за първото такова, предприемащо мерки срещу патентни тролове в САЩ.

На 05.06.2013г, Обама, призовава към бързи промени в политиката, целящи възпиране на неоснователни съдебни спорове и затвърждаване на качествата на патентоването. Президентът описва патентни тролове като „лица, които сами по себе си не произвеждат нищо и паралелно с това развиват бизнес модел, целящ кражба на чужди идеи и извличане на парични средства от тях”. В своето изявление, той отбелязва, че са необходими законодателни реформи, които да защитят собствениците на високотехнологични патенти, от предизвикателствата на патентните тролове, или както той ги нарича – „непрактикуващи лица”.

Като средства за противопоставянето на тези лица Обама посочва нови реформи, изискващи от патентопритежателите редовно да актуализират състоянието си на собственици на патенти пред Американското патентно ведомство. Тяхна отговорност ще бъде и включването им в инициативата на ведомството да подготви потребителите за тези непрактикуващи лица. Друга от мерките, които Обама предлага Конгресът да предприеме бързо, ще разреши на окръжните съдилища да санкционира адвокатите за внасянето на искове по подобни дела, като по този начин ще се защитят бизнеса и потребителите от правни искове, прикриващи обикновена „употреба на готово” на патенти.

Според Питър Шечтър, партньор в адвокатска къща с над 600 адвоката в САЩ, тези мерки обхващат голяма част от инициативи, които Конгресът вече е започнал през последните няколко месеца. Въпреки това изцяло нова е идеята за защитаването на потребителите от съдебни дела водени от недействителни претенции за нарушени патентни права. Възможно е също така, тези мерки да успеят да внесат прозрачност и да изравнят възможностите на малките и средни предприятия, от една страна, и непрактикуващите лица – от друга.

Прави впечатление, че изявлението на президента не визира конкретна индустрия, освен високо технологичните патенти, но според специалистите в областта, засегнатите индустрии са четири: софтуер, финанси, телекомуникации и услугите в областта на интелектуалната собственост, като именно те биха извлекли ползи от предстоящите промени.

Критиците са на мнение, че нищо на този етап не би повлияло радикално на борбата с патентните тролове. Според тях непрактикуващите лица разполагат с много повече средства, за да надделеят в съдебните дела, и именно това ще продължи да е пречка пред малките и средни предприятия в борбата с патентните тролове.

Популярно е и виждането, че непрактикуващите лица всъщност помагат на малките и средни предприятия, а също и на изобретателите, да получат възнаграждение за своите изобретения. Привържениците на тази теория твърдят, че така полученото възнаграждение надминава в пъти това, което биха получили те от съдебната система, като принос за технологичното развитие на САЩ. Именно това е причината да вярват, че президентът Обама не е консултиран правилно и е попаднал под влиянието на високотехнологичните компании, които разкриват само едната страна на въпроса.

При всички случаи, обръщението на Обама се приема като знак, че Белият Дом е отдаден на законодателните мерки срещу непрактикуващите лица и е готов да си сътрудничи с Конгреса за решаването на този проблем, касаещ не само икономиката, но и иновациите. Въпреки това в краткосрочен план се смята, че резултатът от това изявление ще бъде само промяна на нагласата, а не предприемане на конкретни мерки.

 

Автор: Димитрина Папагалска

Източник: worldipreview.com

 

Може да харесате още...