Няколко държави се присъединиха към DesignView и TMview

ohim tmviewВедомството за европейски марки и дизайни OHIM съобщава, че в самия край на 2013г., няколко държави се присъединиха към проектите DesignView за промишлен дизайн и за търговски марки TMview.

Базата данни за промишлени дизайни вече включва информация от тринадесет ведомства, като последните присъединилите се са Чехия, Литва и Швеция. От своя страна, TMview обхваща данните на 34 ведомства. От 18 декември, част от проекта вече са Федералната служба за интелектуална собственост на Русия (Rospatent) и Ведомството за търговски марки на САЩ (USPTO). TMview вече предлага информация и достъп до повече от 20 милиона търговски марки.

TMview стартира на 13 април 2010 г. като многоезичен интернет портал за безплатно онлайн търсене на информация за заявени и регистрирани търговски марки в регистрите на участващи в проекта ведомства. Преди да подадат заявка за регистрация на марка, потребителите имат възможност да се запознаят с информация от всички национални ведомства за интелектуална собственост в ЕС, Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) и редица международни партньорски служби извън ЕС с компетентност в областта на заявките за марки и регистрираните марки.

Designview представлява електронен инструмент за консултации, който позволява на всеки потребител в интернет да извършва безплатно търсене в дизайните на всички участващи служби, включително OHIM и националните служби. Инструментът работи с много езици, използва се лесно и чрез единна платформа предоставя достъп до заявките за дизайни и техните регистрации, предоставени от участващите служби.

Отговорност за точността на съдържащите се в Designview данни носят единствено участващите официални служби или организацията, която ги предоставя. Ето защо по правило в Designview се отразяват достоверно регистрите на дизайните на участващите служби или организации към момента на консултацията.

OHIM

Може да харесате още...