Номинации за Европейска награда за изобретател 2016

изобретателНоминациите за Европейска награда за изобретател 2016 вече са отворени. Наградата признава изключителни изобретатели от цял свят, от всички области на техниката и с всякаква квалификация. Не е необходимо самият вие да бъдете изобретател, за да дадете своята номинация. Хора от индустрията, изследователски институти, асоциации за интелектуална собственост и университети, както и широката общественост, всички са добре дошли да направят своите предложения.

Краен срок за представяне на предложенията: 14 октомври 2015

КАТЕГОРИИТЕ

Индустрияза изключителни успешни технологии, патентовани от големи европейски компании

Малки и средни предприятияза изобретения в малки до средни предприятия, т.е. такива с по-малко от 250 служители и годишен оборот по-малко от 50 млн. евро към момента на издаване на патента. В идеалния случай, изобретението има търговски успех и помага на МСП да разшири бизнеса си.

Изследванияза изобретатели, работещи в университети или изследователски институции. Изобретенията, представени в тази категория често водят до голям технологичен напредък и подобряват репутацията на институцията на изобретателя.

Цялостен приностази категория отличава дългосрочния принос на индивидуален европейски изобретател, чиито усилия и забележителни изобретения са имали голямо влияние върху неговата/нейната технологична област и върху обществото като цяло.

Извън-европейски държавиза всички изобретатели, които не са граждани на страна от ЕС, независимо от размера или оборотa на компанията. Все пак, изобретението или свързани с него продукти, трябва да се ползват с търговски успех в Европа.

Определяне на победителите

Всеки член на обществеността може да номинира изобретател за Европейска награда за изобретател. Подбора на кандидатите се извършва от експерти на Европейското патентно ведомство и независимо международно жури, което оценява иновациите не само по отношение на тяхната технологична оригиналност, но и върху тяхното икономическо и социално въздействие. Група от експерти на ЕПВ стриктно проверява предложенията, за да гарантира, че те отговарят на процедурни и правни изисквания, и че съответните патенти са все още валидни. За журито се подготвя списък от около 40 предварително избрани кандидати от петте категории, включително подробни доклади за съществото на изобретенията. След лични срещи с кандидатите, журито избира по трима финалисти във всяка категория преди да бъдат избрани и самите победители.

Източник: ЕПВ

Може да харесате още...