Нов Регламент за групово освобождаване на трансфер на технологии

European-CommissionНа 28 март 2014, след поредица обществени консултации с начало през февруари 2013г., Европейската комисия публикува ревизиран Регламент EU 316/2014 относно прилагането на чл. 101(3) от Договора за функционирането на Европейския съюз за категоризиране на споразумения за технологичен трансфер (така наречения Регламент за групово освобождаване на трансфер на технологии) с придружаващи го насоки. Новите правила влизат в сила на 1 май 2014г и заменят предходния регламент (EC 772/2004) и съответните насоки, чието действие изтича на 30 април 2014г.

Новият регламент ще бъде приложим не само за нови споразумения за технологичен трансфер, влизащи в сила след 1 май 2014г., но освен това, считано от 30 април 2015г., за споразумения, сключени съгласно стария режим.

Ако вече съществуващи споразумения отговарят на условията на освобождаване на предходния Регламент, но не и на условията на новия Регламент, предоставя им се преходен период до 30 април 2015г., по време на който забраната от чл. 101(1) от Договора за ЕС, няма да се прилага. С други думи, страни по лицензионни споразумения, сила от 30 април 2014г. разполагат с една година, в която да се уверят, че техните договори отговарят на новите разпоредби, или рискуват след 30 април 2015 г. споразуменията да бъдат обявени за антиконкурентни от компетентните органи.

Източник: Европейска комисия


IPBulgaria.bg e Национален български портал за интелектуална собственост. Създаден през 2000, за да обособи място където експертите в областта на интелектуалната собстевност – патентни представители, адвокати, служители в държавната администрация на Патентното ведомство на Република България, правозащитните и правоприлагащите органи и организиции; съд, прокуратура, Митници и полиция, международната дипломатическа служба на България, както и много български изобретатели, автори, творци и изпълнители да намират мястото с отговори или да провеждат дискусии, свързани с авторското право, сродните на авторското право права, патентите, полезните модели и търговските марки, марките за услуги, сертификатните марки и колективните марки,  промишления дизайн, топологията на интегрални схеми, а така също новите сортове растения и породи животни, географските означения, сертификатите за допълнителна защита и традиционните знания и умения, опазването на търговска тайна и трансфера на технологии. 

IPBulgaria.bg през годините на своето съществуване претърпява различни трансформации и образни визуализации. Създателите на националния портал за интелектуална собственост IPBulgaria (Ай Пи България) са щастливи от факта на двадесет (20) годишното съществуване на портала.

Може да харесате още...