Нов Закон за търговските марки в Сърбия

СърбияНовия Закон за търговските марки на Република Сърбия беше приет на 24 януари 2020 г. и влезе в сила на 1 февруари 2020 г.

Този нов закон предвижда следните промени в режима на търговските марки в Сърбия:

(i) въвеждане на опозиционна система за търговски марки, която позволява на собствениците на търговски марки и заинтересовани трети страни да възразят срещу всяко публикувано заявление за регистрация на търговска марка. Това трябва да бъде извършено в рамките на три месеца от датата на публикуване на търговската марка в Официален бюлетин. След като бъде подадено възражение срещу заявлението за регистрация на търговска марка, заявителят трябва да представи отговор в рамките на шестдесет дни;

(ii) замяна на залегнатия в досегашната система национален принцип с международен, според който притежателят на търговска марка не може да забрани продажбата на стоки, след като продуктът е продаден от притежателя на търговската марка във всяка част на света;

(iii) позволяване на притежателя на търговската марка да се противопостави на използването или да поиска прехвърляне на марка, регистрирана от търговски представител или агент, без разрешението на притежателя на търговската марка;

(iv) ограничаване правото на неизключителен лицензополучател да подава жалби срещу нарушение до случаи, в които съгласието за тях е дадено от собственика на регистрираната марка. Дава се право на изключителен лицензополучател да предприема действия срещу извършено нарушение, ако притежателят на търговската марка не предприеме действия в рамките на 30 дни от уведомяването;

(v) налагане на посредническа отговорност на доставчиците на услуги, използвани от нарушителя в хода на нарушението;

(vi) използването на търговски марки в сравнителна реклама по начин, който противоречи на закона, представлява нарушение на търговската марка;

(vii) разширяване правото на притежателя на търговска марка да ограничи вноса и износа на стоки, нарушаващи права върху търговска марка, така че да включва транзита на стоки в нарушение през Сърбия; и

(viii) премахване на правото на обжалване на решенията на Службата за интелектуална собственост; вместо това може да се инициира административно производство пред Административния съд.

Източник: СОИС

Може да харесате още...