Нов доклад разкрива тенденциите при патенти в космическите технологии

патентиНово проучване, разкрива глобалните тенденции при подаването на патенти в сферата на космонавтиката. Различни участници, както публични, така и частни, движат напред иновациите в области като двигателна сила, контрол на системите и бордова мощност.

Когато първият човек е излязъл в орбита преди шестдесет години, космическите технологии са били поле за действие на само няколко държавни организации. Днес космическите технологии процъфтяват както никога преди.

Търговските приходи от използване на сателити са се увеличили с над 50% през последното десетилетие. Притокът на частен капитал е фактор за удивителното увеличение на дейността по подаване на патенти, нараснала тройно или дори повече в периода 2007-2017 г. Голяма част от увеличението от европейските оператори е дошло от Германия и Франция. От тях около 85% от патентите са собственост на частни компании. Междувременно подадените патентни заявки от Китай са нараснали от почти нула преди десетилетие до над 50% от всички патентни семейства през 2018 г.

Това проучване, проведено от Европейското патентно ведомство и Европейския институт за космическа политика (ESPI) в сътрудничество с Европейската космическа агенция (ESA), изследва основните тенденции при подаване на патенти в сферата на космическите технологии. Патентният анализ включва класации на космически страни и таблици на големи и малки индустрии, частни и публични организации. Със своите обширни диаграми и коментари докладът е полезен за технолози, компании и инвеститори, които искат да разберат по-добре тези бързо разрастващи се технологични области.

В специална секция на своя уебсайт Patent insight reports, ЕПВ публикува доклади за анализ на патенти, които се фокусират върху бъдещи и нововъзникващи технологии – с други думи, технически области, които все още не са достигнали критична маса от патентни заявки. Методологията, залегнала в основата на тези доклади, е безплатна за използване, което означава, че всеки може да приложи приложения аналитичен подход, за да разкрие тенденции и перспективи в други бъдещи и нововъзникващи технологии.

Може да харесате още...