Ново споразумение межди EUIPO и CPVO

EUIPO, CPVOСлужбата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) и Службата на Общността за сортовете растения (CPVO) подписаха ново споразумение за ниво на услуги (SLA), което влезе в сила на 21 юли 2021 г.

EUIPO и CPVO работят в областта на правата на интелектуална собственост със сходни оперативни и бюджетни структури, които се основават на такси, начислявани за услуги, предоставяни на потребителите. EUIPO управлява регистрацията на търговски марки и промишлени дизайни, а също така и Европейската обсерватория за нарушенията на правата на интелектуална собственост и базата данни за осиротели произведения. CPVO от своя страна отговаря за правата върху сортовете растения и предоставя насоки и помощ на заинтересованите лица при упражняване на тези права.

И двете организации са част от мрежа от 48 децентрализирани агенции на Европейския съюз, работещи за прилагане политиките на ЕС в области като космос, лекарства, основни права в образованието или интелектуална собственост.

Обхватът на новото SLA споразумение е широк и обхваща поредица от ключови дейности в различни оперативни и административни области. Такива са организирането на уеб семинари по въпроси, свързани с интелектуална собственост, споделянето на информация в контекста на eSearch базата данни на съдебна практика, както и сътрудничество в областта на защитата на данните, вътрешния одит, разработването и внедряването на ИТ услуги, обучението и процедурите за подбор на човешки ресурси.

Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост EUIPO и Службата на Общността за сортовете растения CPVO са си сътрудничили и са споделяли услуги в миналото в съответствие с препоръките на Общия подход, популяризиран от Европейската комисия, за който вече е доказано, че допринася за повишаване на ефективността и отчетността. По-рано тази година беше подписан SLA за подкрепа на апелативния съвет на CPVO от страна на Службата на ЕС за интелектуална собственост.

Източник: Служба на Общността за сортовете растения CPVO


Нов сорт растение

Сертификат за нов сорт растение се предоставя, когато той е нов, различен, хомогенен и стабилен. Сортът трябва, освен това, да има сортово наименование, което да се свързва с неговото генерично обозначение и да служи за идентифицирането му.

Може да харесате още...