Ново проучване на СОИС показва растеж на патентите за възобновяеми енергийни източници

технологииИзменението на климата е едно от най-големите предизвикателства на нашето време. За щастие, може да се направи много в отговор на това предизвикателство чрез технологични иновации, включително за възобновяеми източници на енергия, които да помогнат за намаляване въглеродните емисии.

Правителствата по целия свят са предприели тези технологии като голяма част от решението по въпроса за изменението на климата, и са въвели регулаторни рамки и стимули за тяхното развитие и усвояване.

Възобновяемата енергия е бързо развиваща се технологична област. Разработването на политики ще бъде ефективно, само ако лицата, вземащи решения имат актуална картина за текущото състояние.  Световната организация за интелектуална собственост има за цел да допринесе за това знание чрез проекта – Global Challenges Division ( Дивизия за глобално предизвикателство ), като пуска патентен доклад за възобновяеми енергийни източници; изводи от Патентна литература на Технологии за смекчаване на основните четири климатичните промени,  които имат за цел да информират политическите дискусии чрез предоставяне на  доказателства за иновационни тенденции, география, собственици на технологии и други факти от Световната патентна литература.

Скока  на “зелените патенти”

 

проучване

На графиката по-горе  е показано, че са били подадени повече патенти заявки за последните 5 години, отколкото в предишните 30 г., в 4-те ключови области (биоенергия, слънчеви термали, фотоволтаична и вятърна енергия).

Докато средния ръст на патентите като цяло е 6 % за периода между 2006- 2011 г., тези четири области отбелязват общ ръст от 24 % за същия период.

В проучването на Световната организация за интелектуална собственост така се забелязва промяна в областта на иновациите от запад на изток. Китай и Република Корея са подали най-много заявки за патент във всички четири технологични области.

Източник: Световната организация за интелектуална собственост

Може да харесате още...