hfhfhfhfhfh

Ново правило относно закрилата на търговски марки в САЩ

патентен представителСлужбата за патенти и търговски марки на САЩ (USPTO) наскоро обяви ново правило, което изисква всички чуждестранни заявители, регистранти и страни по производства, свързани със спорове за търговски марки, както и такива, стартирали процедури пред Апелативния състав на USPTO, да бъдат представлявани от адвокат, който е лицензиран да практикува в САЩ.

Изискването се прилага за всички лица, подаващи заявление за регистрация на търговска марка, за регистранти и страни по производства, чието постоянно пребиваване или основно място на дейност е извън Съединените американски щати. Тези кандидати и регистранти трябва да имат лицензиран за САЩ патентен представител, който да ги представлява в USPTO по всички въпроси, свързани с търговските марки. Те вече нямат право да се представляват самостоятелно пред USPTO.

Освен това, патентните представители, лицензирани в САЩ, които представляват някого преди USPTO по въпроси, свързани с търговските марки, е необходимо да потвърдят, че са активен член с добра репутация на тяхната адвокатска колегия и да предоставят информация за членството си в съответната асоциация.

Andrei Iancu, Заместник-сектретар по търговията за интелектуална собственост и Директор на USPTO: “Фирмите разчитат на Регистъра за регистрирани търговски марки в САЩ, когато взимат важни правни решения относно своите брандове. За да се запази точността и целостта на регистъра, в полза на всички негови потребители, USPTO трябва да разполага с подходящи инструменти за прилагане на спазването на правилата от всички заявители и регистранти.”

Това ново правило относно закрилата на търговски марки в САЩ влиза в сила от 3 август 2019 година.

Прессъобщение на USPTO

Може да харесате още...