Ново назначение в CPVO

5000200-cpvo-clПоради увеличения обем юридическа работа във връзка с оспорени заявления и решения, както и редица регулаторни промени, CPVO е увеличило състава на правния си отдел. След провеждане на процедура по избор на Ръководител правен отдел, г-н Франческо Матина бе назначен на поста.

В продължение на много години г-н Матина е бил управляващ съдружник в международна правна фирма със седалище в Рим, където е ръководил екипа по интелектуална собственост в компанията. Миналата година г-н Матина поема пост във Ведомството за европейски марки и дизайни OHIM, където се занимава със спорове по отношение на търговски марки. Богатият му опит в сферата на различни аспекти на интелектуалната собственост ще допълни съществуващите компетенции по право на сортовете растения в правния отдел. Г-н Матина е италианец и ще започне своята работа във Ведомството на 1-ви септември 2013г.

Източник: CPVO


IPBulgaria.bg e Национален български портал за интелектуална собственост. Създаден през 2000, за да обособи място където експертите в областта на интелектуалната собстевност – патентни представители, адвокати, служители в държавната администрация на Патентното ведомство на Република България, правозащитните и правоприлагащите органи и организиции; съд, прокуратура, Митници и полиция, международната дипломатическа служба на България, както и много български изобретатели, автори, творци и изпълнители да намират мястото с отговори или да провеждат дискусии, свързани с авторското право, сродните на авторското право права, патентите, полезните модели и търговските марки, марките за услуги, сертификатните марки и колективните марки,  промишления дизайн, топологията на интегрални схеми, а така също новите сортове растения и породи животни, географските означения, сертификатите за допълнителна защита и традиционните знания и умения, опазването на търговска тайна и трансфера на технологии. 

IPBulgaria.bg през годините на своето съществуване претърпява различни трансформации и образни визуализации. Създателите на националния портал за интелектуална собственост IPBulgaria (Ай Пи България) са щастливи от факта на двадесет (20) годишното съществуване на портала.

Може да харесате още...