Нови сортове растения с положително въздействие за европейската икономика

сортове растенияВ края на миналия месец бе публикувано ново проучване, проведено съвместно от Службата на Общността за сортовете растения (CPVO) и Службата на ЕС за интелектуална собственост (EUIPO), целящо да установи как влияе системата за права на нови сортове растения върху европейската икономика и околна среда.

Ето и ключовите изводи от документа, публикувани на официалния сайт на CPVO:
  • CPVR системата допринася за по-ниски годишни емисии на парникови газове от селското стопанство и градинарството с 62 милиона тона годишно. Освен това, използването на вода в селското стопанство и градинарството е намалено с повече от 14 милиарда m3.
  • При липса на CPVR система производството на полски култури в ЕС би било с 6,4% по-ниско, производството на плодове би било с 2,6% по-ниско, производството на зеленчуци с 4,7% по-ниско и накрая, производството на декоративни растения би било с 15,1% по-ниско.
  • Без допълнителното производство, дължащо се на защитени с CPVR култури, търговската позиция на ЕС спрямо останалия свят ще се влоши и потребителите в ЕС ще се сблъскат с по-високи цени на храните. Допълнителният принос към БВП възлиза на 13 милиарда евро.
  • Защитените с CPVR култури генерират по-висока заетост в селското стопанство на ЕС. В резултат на това в сектора на обработваемите сортове растения са наети 25 000 допълнителни работници, в сектора на градинарството – 19 500, а в сектора на декоративните култури – 45 000 допълнителни работници. Общото пряко увеличение на заетостта е почти 90 000 работни места.
  • Много от компаниите, които защитават своите иновации с CPVR, са малки и средни предприятия (МСП). Тези малки компании (включително физически лица, които притежават CPVR) представляват повече от 90% от регистрантите на CPVR и притежават 60% от всички CPVR, които в момента са в сила.
Кристиан Аршамбо, изпълнителен директор на Службата за интелектуална собственост на Европейския съюз (EUIPO):

Правата на общността върху сортове растения, управлявани от CPVO, са едно от трите единни права на интелектуална собственост, които имаме в момента в Европейския съюз. Другите две са търговски марки на ЕС и регистрирани дизайни на Общността, които се управляват от EUIPO. И трите са важни инструменти за подобряване на устойчивостта, насърчаване на иновациите и насърчаване на растежа„.

Може да харесате още...