Обновена секция „Нови сортове растения“ в портала за интелектуална собственост IP Bulgaria

порталЕдна от основните цели на националния портал за интелектуална собственост IP Bulgaria е да популяризира различните форми на закрила на интелектуална собственост. Считаме, че адекватната информираност е от съществено значение, за да могат потребителите да се възползват от своя интелектуален труд, затова се стремим да предоставяме актуална и изчерпателна информация за всички обекти на интелектуална собственост.

Пример за това е изцяло обновената ни секция „Нови сортове растения“, където е включена подробна информация за понятието нов сорт растение. Освен това, изчерпателно е обяснена процедурата по предоставяне на сертификат за нов сорт растения, както и какъв е обхватът на изключителното право на притежателя на сертификат. Разгледана е и правната уредба на сортовете растения, която се съдържа в Закона за закрила на новите сортове растения и породи животни.

Автор на обновената секция „Нови сортове растения“ в националния портал за интелектуална собственост IP Bulgaria е адвокат Красимира Кадиева. Адв. Кадиева практикува в сферите Поверителност и защита на данните, Интернет право и електронна търговия, Интелектуална собственост, Дружествено и търговско право и Договорно право. Вишето си образование е завършила в Юридическия факултет на Университета за национално и световно стопанство през 2007 г. В периода 2009 – 2010 г. специализира Международно бизнес право в Queen Mary College, University of London.

Може да харесате още...