Нови семинари по проекта ip4inno

Европейската патентна академия съобщава, че са определени датите и темите на нови четири семинара в рамките на проекта ip4inno, който предоставя на бизнесконсултантите и Центровете за трансфер на технологии практическо обучение по стратегии за закрила индустриалната собственост.
За повече подробности

Източник:http://www1.bpo.bg

Може да харесате още...