Нови резолюции на INTA за борба с фалшифицирането

фалшифициранетоСъветът на директорите на Международната асоциация за търговските марки INTA е приел две резолюции относно прилагането на мерки за борба с фалшифицирането. Те позволяват на Асоциацията допълнително да укрепи действията си срещу фалшификатите в световен мащаб.

Резолюциите разширяват политиките на INTA за борба с фалшифицирането, които вече обхващат две допълнителни направления: (1) Приходи от фалшификати и (2) Нанасяне на изменения в оригинални продукти (remarking).

Приходи от фалшиви продукти

Необходими са силни механизми за борба с фалшифицирането, за ефективно преодоляване на опасността от фалшифициране и за защита на потребителите от заблуждаване с такива продукти. Тези механизми биха били от полза и за собствениците на търговски марки. Подобни мерки освен това биха лишили фалшификаторите от необходимите финансови ресурси за продължаване на незаконното и вредно поведение.

Резолюцията има за цел да овласти националните съдилища с правно основание временно да конфискуват активи, при спазване на подходящи доказателствени изисквания, преди да има влязла в сила присъда, когато приходите изглеждат резултат от фалшифициране.

Също така, чрез резолюцията се цели въвеждане на нова разпоредба за „конфискация от трета страна“. Тя би упълномощила националните съдилища да разпореждат конфискация на активи или постъпления от фалшифициране, когато фалшификаторите прехвърлят активи на трети страни с цел избягване на конфискуване.

Нанасяне на изменения в оригинални продукти (remarking).

Въпреки че продукт е трансформиран с нови компоненти, първоначаната търговската марка, прикрепена към него по време на производството, никога не се премахва или заменя по някакъв начин. След това този продукт се продава като нов и оригинален, носейки търговската марка на производителя.

Препоръката на INTA е такива продукти да се квалифицират като „фалшификат“ съгласно наказателното законодателство за фалшифициране, независимо дали оригиналната търговска марка остава прикрепена към маркирания продукт или е премахната и след това повторно поставена без разрешение.

Тази резолюция ще изпрати ясен сигнал към страните по света, че доколкото такова неправомерно поведение понастоящем не е забранено съгласно законите за криминално фалшифициране, трябва да се предприемат стъпки за приемане или изменение на законодателството, за да се предвидят наказателни санкции в този контекст.

Източник: INTA

Може да харесате още...