Нови правила на ЕС в областта на авторското право

авторското правоТози понеделник, 7 юни, бе крайният срок, в който държавите членки трябва да транспонират новите правила на ЕС в областта на авторското право в националното си законодателство. Новата Директива за авторското право защитава творчеството в ерата на цифровите технологии, като носи конкретни ползи за гражданите, творческите сектори, пресата, изследователите, преподавателите и институциите в областта на културното наследство в целия ЕС.

В същото време новата Директива за телевизионните и радиопрограми ще улесни предлагането от европейските радио- и телевизионни оператори на някои предавания чрез онлайн услугите им, достъпни зад граница. Освен това днес Комисията публикува своите насоки относно член 17 от новата Директива за авторското право, в които се предвиждат нови правила относно онлайн платформите за споделяне на съдържание.

Двете директиви, които влязоха в сила през юни 2019 г., имат за цел да модернизират правилата на ЕС в областта на авторското право и да позволят на потребителите и творците да се възползват максимално от цифровия свят, в който услугите за излъчване онлайн на музика, платформите за видео по заявка, сателитната телевизия и телевизията през интернет протокол (IPTV), новинарските агрегатори и платформите, на които потребителите качват съдържание, се превърнаха в основни канали за достъп до творчески произведения и публикации в пресата.

Новата Директива на ЕС за авторското право

Директивата относно авторското право в цифровия единен пазар предвижда нови правила за гарантиране на по-справедливо възнаграждение за творците и носителите на права, издателите на публикации в пресата и журналистите, по-специално когато техните произведения се използват онлайн, и увеличава прозрачността в отношенията им с онлайн платформите. Тя включва и нови гаранции за пълна защита на свободата на изразяване онлайн на гражданите на ЕС, които ще могат законно да споделят своето съдържание. Освен това новите правила създават и повече възможности за използване на защитени с авторско право материали онлайн и зад граница за целите на образованието, научните изследвания и опазването на културното наследство.

Новата Директива за телевизионните и радиопрограми

Новите правила, определени в Директивата за телевизионните и радиопрограми, гарантират, че гражданите на ЕС могат да получат достъп до по-широк избор от програми онлайн и зад граница. Директивата улеснява предлагането от радио- и телевизионните оператори на някои предавания чрез услугите им за достъп до излъчвания на живо или на запис във всички държави членки, като същевременно гарантира, че творците получават подходящо заплащане за използването на тяхното съдържание. Тя също така опростява разпространението на повече радио- и телевизионни канали от операторите на услуги за препредаване.

Повече информация относно новите правила за авторското право може да бъде намерена на официалния сайт на ЕС.

Може да харесате още...