Утвърдени са новите Методически указания за прилагане на чл.11 и чл. 12 от Закон за марките и географските означения

Закон за марките и географските означенияМетодически указания за прилагане на чл.11 и чл. 12 от Закон за марките и географските означения ще анализират и обобщават освен административната практика на Патентно Ведомство, и практиката на Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар, съдебната практика, установена от Административен съд София – град, Върховния административен съд на Република България, Първоинстанционния съд и на Съда на Европейския Съюз.

Целта на Методическите указания е да унифицират прилагането на чл.11 и чл. 12 от Закон за марките и географските означения в производствата по експертиза, опозиция и в тези пред отдел „Спорове” на Патентното ведомство, както и да регламентират основни принципи във връзка с относителните и абсолютни основания за отказ на регистрация на марки.

Източник:

http://www1.bpo.bg/index.php?option=com_content&task=view&id=725&Itemid=169


IPBulgaria.bg e Национален български портал за интелектуална собственост. Създаден през 2000, за да обособи място където експертите в областта на интелектуалната собстевност – патентни представители, адвокати, служители в държавната администрация на Патентното ведомство на Република България, правозащитните и правоприлагащите органи и организиции; съд, прокуратура, Митници и полиция, международната дипломатическа служба на България, както и много български изобретатели, автори, творци и изпълнители да намират мястото с отговори или да провеждат дискусии, свързани с авторското право, сродните на авторското право права, патентите, полезните модели и търговските марки, марките за услуги, сертификатните марки и колективните марки,  промишления дизайн, топологията на интегрални схеми, а така също новите сортове растения и породи животни, географските означения, сертификатите за допълнителна защита и традиционните знания и умения, опазването на търговска тайна и трансфера на технологии. 

IPBulgaria.bg през годините на своето съществуване претърпява различни трансформации и образни визуализации. Създателите на националния портал за интелектуална собственост IPBulgaria (Ай Пи България) са щастливи от факта на двадесет (20) годишното съществуване на портала.

Може да харесате още...