Новите сортове растения като интелектуална собственост

новите сортовеАвтор: Румяна Добрева и Иван Иванов

ISBN: 954-91473-3-9

Издание: София, 2004 г.

Издател: Издателство Ай Пи България

Страници: 223

Цена: 15лв.

Книгата „Новите сортове растения като интелектуална собственост“ се издава в подходящ момент с оглед липсата на актуална литература и информация в България относно възможностите, които предоставя закрилата на новите сортове растения, както на територията на нашата страна, така и в световен мащаб. Автори на разработката са адв. Румяна Добрева – първи лицензиран представител по интелектуална собственост за нови сортове растения и породи животни в България, с богат опит в областта на закрилата на новите сортове растения като обект на интелектуална собственост и инж. Иван Иванов – патентен специалист и представител по индустриална собственост, с подчертани научни интереси в областта на теорията и практиката на закрила на новите сортове растения, автор на книгите „Особености при патентоването на лекарства” и „Патентни анализи”, както и на редица публикации в периодичния печат в страната и чужбина. Книгата представлява своеобразен наръчник, разкриващ изискванията на които трябва да отговаря новият сорт, за да получи правна защита. В нея подробно се описва и процедурата по получаване на правна закрила – постъпките пред Патентно ведомство и експертизите, на които се подлага заявеният сорт от Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол. С това разработката представлява интерес не само за специалистите в областта на растениевъдстеото, но и за по-широка аудитория читатели, за която са от значение чисто практическите аспекти на проблема.

София, Септември, 2004 г

доц. д-р Пламен Моллов

Може да харесате още...