Новини от Патентно Ведомство

патентно ведомствоОтменена е регистрацията на марка „ТЕМПОС СПОРТ/TEMPOS SPORT“, рег. № 24703, на „АУГУСТА СПОРТ” ЕООД, София.
Информацията е публикувана в брой 4/2013 на Официалния бюлетин на Патентно Ведомство.
Отменянето е за клас 25 – облекла и има действие от 24.03.2004г.

В брой 4/2013 на Официалния бюлетин на Патентно Ведомство е публикувана информация за отмяната на  регистрацията на марка FIESTA, рег. № 54908, на „АРОМА” АД, гр.София.
Отменянето е за всички класове и има действие от 23.02.2007г.

На 22.01.2013г. в Държавния регистър на марките е вписан втори по ред особен залог в полза на „Диси енд Кем Компани” (DS&CHEM COMPANY), САЩ, по отношение на следните марки, собственост на „БРОСС ХОЛДИНГ” АД:

МАСТЕР САН, рег.№7825Y
МАСТЕР ЛАЙН, рег.№7826Y
МАСТЕР ФОУМ, рег.№7897Y
ЕВЪР, рег.№ 36769
Добрият майстор знае…, рег.№ 59652
ПРОСПЕЙС, рег.№60743
MASTERPRO, рег.№62481
MASTERFIX, рег.№67405
FLEXOL, рег.№69722
PROVENTUSS, рег.№69792
PROVENTUSS, рег.№69810

На 09.01.2013г. в Държавния регистър на марките са вписани три поредни особени залога в полза на „ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА” АД по отношение на марките „ХИСАР”, рег.№ 76745 и „Жива вода”, с рег.№76648, собственост на ТЪРГОВСКО ПРОИЗВОДИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ „БУТИЛИРАЩА КОМПАНИЯ ХИСАР”.

Патентно Ведомство отмени регистрацията на марка ФРУТЕЛА, рег. № 35694, на една от водещите български компании в млекопреработвателния бранш „Обединена Млечна Компания” АД, София.
Отменянето е за всички класове и има действие от 01.02.2007г.

Патентно Ведомство заличи регистрацията на марка Laxobion, рег. № 989994, на сръбската фармацевтична компания PROTON SYSTEM d.o.o. Заличаването е за всички класове.
Информацията е публикувана в брой 4/2013 на Официалния бюлетин на Патентно Ведомство.

На 08.03.2013г. в Държавния регистър на марките е вписана обезпечителна мярка – забрана за разпореждане с правата върху марката от нейния притежател ПФК „ЛЕВСКИ” АД, наложена от публичен изпълнител Николай Л. Николов при НАП, ТД София, офис София – СДО, във връзка с образувано изпълнително дело за принудително събиране на публични вземания срещу ПФК „ЛЕВСКИ” АД, по отношение на следните марки:
САМО ЛЕВСКИ 1914 – рег. № 45643
Л – рег. № 56359
ПФК ЛЕВСКИ Л 1914 – рег. № 75620

 

Източник: Патентно Ведомство

Може да харесате още...