Нова функция за стоки и услуги в CTM E-Filing

Считано от 15 октомври 2012г., OHIM въведе нова функция в раздела за стоки и услуги във формуляра за електронно подаване на заявления за регистрация на европейски марки CTM E-Filing. Сега, тази функция позволява на заявителите, които са избрали Заглавие на определен клас, да маркират кутийка, показваща, че желаят да бъдат покрити всички стоки или услуги от азбучния списък в Ницката класификация.

Тази мярка заменя досегашното изискване за зaявяване по електронен път, въведено в следствие на решението на Европейския съд по случая “IP Translator”, да се прилага отделна декларация при избор на Заглавие на клас. Промяната означава, че не е необходима отделна декларация и такава няма да бъде приемана.

Ведомството за европейски марки и дизайни се надява, че това обновяване на CTM E-Filing ще направи практиката по Заглавия на класове по-прозрачна и лесна за потребители и експерти. Както бе обявено по-рано, OHIM продължава да работи с национални ведомства по интелектуална собственост и с потребители съгласно Конвергентната програма за постигане на пълна хармонизация на практиките по Заглавия на класове.

Източник: OHIM


IPBulgaria.bg e Национален български портал за интелектуална собственост. Създаден през 2000, за да обособи място където експертите в областта на интелектуалната собстевност – патентни представители, адвокати, служители в държавната администрация на Патентното ведомство на Република България, правозащитните и правоприлагащите органи и организиции; съд, прокуратура, Митници и полиция, международната дипломатическа служба на България, както и много български изобретатели, автори, творци и изпълнители да намират мястото с отговори или да провеждат дискусии, свързани с авторското право, сродните на авторското право права, патентите, полезните модели и търговските марки, марките за услуги, сертификатните марки и колективните марки,  промишления дизайн, топологията на интегрални схеми, а така също новите сортове растения и породи животни, географските означения, сертификатите за допълнителна защита и традиционните знания и умения, опазването на търговска тайна и трансфера на технологии. 

IPBulgaria.bg през годините на своето съществуване претърпява различни трансформации и образни визуализации. Създателите на националния портал за интелектуална собственост IPBulgaria (Ай Пи България) са щастливи от факта на двадесет (20) годишното съществуване на портала.

Може да харесате още...