Нова такса на ЕПВ за проучване по заявки, подадени по Договора за патентно коопериране (РСТ)

В циркулярно писмо от 27.02.2012 г. Световната организация по интелектуална собственост (СОИС) информира българското Патентно ведомство в качеството му на получаващо ведомство по РСТ за нов размер на таксата за проучване на Европейското патентно ведомство, съответно 1875 EUR.
Промяната влиза в сила от 01 април 2012 г.
Съобщението е публикувано в рубриката „Официални съобщения” на РСТ на 01 Март 2012 г.

Източник:http://www1.bpo.bg


IPBulgaria.bg e Национален български портал за интелектуална собственост. Създаден през 2000, за да обособи място където експертите в областта на интелектуалната собственост – патентни представители, адвокати, служители в държавната администрация на Патентното ведомство на Република България, правозащитните и правоприлагащите органи и организации; съд, прокуратура, Митници и полиция, международната дипломатическа служба на България, както и много български изобретатели, автори, творци и изпълнители да намират мястото с отговори или да провеждат дискусии свързани с авторското право, сродните на авторското право права, патентите, полезните модели и търговските марки, марките за услуги, сертификатните марки и колективните марки,  промишления дизайн, топологията на интегралните схеми, а така също новите сортове растения и породи животни, географските означения, сертификатите за допълнителна защита и традиционните знания и умения, опазването на търговската тайна и трансфера на технологии. 

IPBulgaria.bg през годините на своето съществуване претърпява различни трансформации и образни визуализации. Създателите на националния портал за интелектуална собственост IP bulgaria (Ай Пи България) са щастливи от факта на двадесет (20) годишното съществуване на портала.

Може да харесате още...