Нова интернет страница на Комисията за защита на потребителите

Нова интернет страница на Комисията за защита на потребителитеНовата интернет страница на Комисията за защита на потребителите ( КЗП ) вече е достъпна на адрес: new.kzp.bg. Тя е с изцяло обновен интерфейс, който позволява на потребителите да се възползват лесно, бързо и удобно от пълната й функционалност. Максимално видим е бутонът, който отвежда към електронната форма за подаване на жалби и сигнали, както и към напътствия за нейното изготвяне и проследяването на движението й.

Още на заглавната страница се съдържат връзки към съвети, които могат да бъдат полезни на потребителите преди при закупуване на различни по характер стоки и услуги, както и впоследствие при евентуално възникване на проблем с тях. Регистърът на опасните стоки позволява на посетителите на сайта да се запознаят със съществените характеристики и начина, по който изглеждат тези рискове продукти, разкрити на българския и на общия европейски пазар. На страницата е достъпна и информация за всички забранени от Комисията за защита на потребителите ( КЗП )  нелоялни търговски практики, заведени колективни искове, установени неравноправни клаузи в договори на търговци и наложени принудителни административни мерки. Сайтът е адаптиран за хора с увреждания. В пълната си функционалност Интернет страницата ще заработи след месец.

Цели на Комисията за защита на потребителите за 2015 година

1. Да осигури сигурност на пазара чрез ефективна защита на потребителите срещу придобиването на опасни стоки и услуги.
2. Да осигури по-високо ниво на защита на икономическите интереси на потребителите чрез:
– преустановяване на различни форми на нелоялни търговски практики;
– отстраняване на неравноправни клаузи в договори с общи условия;
– контрол върху качеството на предлаганите туристически услуги.
3. Да развие и приложи практики за повишаване нивото на информираност на потребителите в областта на:
– правата на потребителите при сключване на договори от разстояние и извън търговските обекти;
– алтернативното решаване на потребителски спорове.
4. Да засили сътрудничеството и подобри координацията между националните контролни и регулаторни органи, имащи отношение към защитата интересите на потребителите.

 

Може да харесате още...