hfhfhfhfhfh

Нова институция ще стимулира изобретенията в САЩ

изобретенията

Снимка: uspto.gov

Ведомството за патенти и търговски марки на САЩ (USPTO) стартира мащабна инициатива, насочена към разширяване на активността в сферата на изобретенията, иновациите и предприемачеството.

Новият Национален съвет за увеличаване на американските иновации (NCEAI) се състи от представители на индустрията, академичните среди и правителството. Плановете са Съвета да подпомогне разработването на цялостна стратегия за изграждане на разнообразна и приобщаваща иновационна екосистема.

Министърът на търговията на САЩ Уилбър Рос ще бъде председател на NCEAI. Заместник-председател ще бъде Андрей Янку, заместник-министър на търговията за интелектуална собственост и Директор на USPTO. Участници в Националния съвет за увеличаване на американските иноваци са лидери в корпоративни, академични, нестопански, професионални и държавни организации.

NCEAI възниква в следствие на препоръка от проучване на USPTO и доклад, предаден на Конгреса през декември 2019 г. Проучването оценява участието на жени, малцинства и ветерани в създаването на изобретенията с регистрирани американски патенти. Докладът посочва препоръки за увеличаване участието на тези групи в създаването на иновации. Една от препоръките е да заработи съвет за насърчаване на приобщаването към иновации, както и да се увеличи участието като изобретатели и предприемачи на недостатъчно представените групи.

По-рано тази година, националният портал за интелектуална собственост IP Bulgaria представи данни от друг доклад на Ведомството за патенти и търговски марки на САЩ относно участието на жени изобретатели в патентната система на страната. Според него, общият процент изобретатели жени се подобрява от 12,1% през 2016 г. до 12,8% през 2019 г. Що се отнася до нови изобретатели, регистрирали патенти, делът на жените се увеличава от около 5% през 1980 г. до 17,3% към края на 2019 г.

Източник: USPTO

Може да харесате още...