Нова Зеландия подготвя нов закон за противодействие на интернет пиратството

В Нова Зеландия се подготвя  закон за борба с пиратството, който ще влезе в  сила през септември тази година. Чрез новият закон интернет компаниите в страната ще трябва да разпращат предопредителни  писма до техни клиенти, за които се счита, че разпространяват незаконно обекти на авторско право. Уведомленията ще се извършват по искане на притежателите на авторски права. При установяване на три нарушения, при последното правопритежателите ще могат да наложат глоба в размер на 15 хил. долара, чрез Трибунала за защита на авторското право.

Автор

Даниела Сапунджиева

Източник:

http://www.nzherald.co.nz/politics/news/article.cfm?c_id=280&objectid=10730861


IPBulgaria.bg e Национален български портал за интелектуална собстевност. Създаден през 2000, за да обособи място където експертите в областта на интелектуалната собстевност – патентни представители, адвокати, служители в държавната администрация на Патентното ведомство на Република България, правозащитните и правоприлагащите органи и организиции; съд, прокуратура, митници и полиция, международната дипломатическа служба на България, както и много български изобретатели, автори, творци и изпълнители да намират мястото с отговори или да провеждат дискусии свързани с авторското право, сродните на авторското право права, патентите, полезните модели и търговските марки, марките за услуги, сертификатните марки и колективните марки,  промишления дизайн, топологията на интегралните схеми, а така също новите сортове растения и породи животни, географските означения, сертификатите за допълнителна защита и традиционните знания и умения, опазването на търговската тайна и трансфера на технологии. 

IPBulgaria.bg през годините на своето съществуване претърпява различни трансформации и образни визуализации. Създателите на националния портал за интелектуална собственост IPBulgaria (Ай Пи България) са щастливи от факта на двадесет (20) годишното му съществуване.

Може да харесате още...