Нов Закон за търговските марки в Кипър

КипърНа 5 юни 2020 г. парламентът на Република Кипър гласува в подкрепа на новия Закон за търговските марки, който впоследствие беше публикуван на 17 юни 2020 г.

Наред с други разпоредби, новият Закон за търговските марки в Кипър включва: транспониране на Директива (ЕС) 2015/2436; въвеждане на многокласната система; прекратяване на необходимостта от документ за пълномощно; нови заявки за регистрация и такси.

Новият Закон за търговските марки в Кипър опростява цялостната процедура за подаване на заявки и регистрация. Същевременно се включват срокове за приключване на процедурите за опозиции, отмяна на регистрации и обявяване на недействителност на търговски марки.

В Кипър вече е налице и нова и подобрена система за електронно подаване на документи, която е разработена с помощта на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост EUIPO и Европейската програма за сътрудничество (ECP2). Електронната система е въведена в експлоатация веднага след публикуването на Закона за търговските марки.

Европейска програма за сътрудничество (ECP2).

Целта на това направление от стратегическия план на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост EUIPO е подобряване на оперативните инструменти на Фонда за сътрудничество чрез разработване на нови функции. Проектите включват значителни подобрения в бек офис, фронт офиса, общия портал, пакета за качество и базите данни TMview и DesignView.

Може да харесате още...