НЗОК ограничава конкуренцията между аптеките

НЗОК ограничава конкуренцията между аптекитеНЗОК ограничава конкуренцията между аптеките

Комисията за защита на конкуренцията прие становище по „Образец на типов договор” между НЗОК и аптеките като търговци на дребно с лекарствени средства, реимбурсирани от касата. Образецът на типов договор за 2013 г. е съгласуван от представители на НЗОК и на Българския фармацевтичен съюз (БФС). НЗОК ограничава конкуренцията между аптеките

С Образеца на типов договор се определя средна продължителност от 6 минути за обработване на рецепта в аптека и 9 мин. за протокол за отпускане на лекарствени продукти, заплащани напълно или частично от НЗОК. В Типовия договор е включена и формула, чрез която за всяка аптека се изчислява максималният брой рецепти, които тя може да обработи в рамките на един отчетен период, в зависимост от броя на наетите магистър-фармацевти. В Типовия договор е записано също така, че НЗОК няма да заплаща на аптеките реимбурсирани лекарства по рецепти, които надвишават максималния брой, изчислен по формулата.НЗОК ограничава конкуренцията между аптеките

След анализ на разпоредбите на Типовия договор КЗК е на мнение, че минималното време за обработка на рецепти и протоколи за реимбурсирани лекарства и формулата, определяща максималния брой рецепти, за които касата заплаща на аптеките, има ефект на квотно ограничение на търговията на дребно с лекарствени средства, реимбурсирани от НЗОК. Според Комисията по този начин се нарушава конкуренцията на пазара на търговия на дребно с реимбурсирани лекарства и се засяга благосъстоянието на потребителите (пациентите) в няколко аспекта:НЗОК ограничава конкуренцията между аптеките

– Преразпределят се пациентите между аптеките независимо от качеството на обслужването и цената на предлаганите лекарствени продукти, в ущърб на по-ефективните търговци на дребно;

– Намаляват стимулите за по-ефективните аптеки да предлагат по-качествена услуга и по-конкурентни цени;

– Определени аптеки се поставят в по-благоприятни условия спрямо други;

– Намаляват стимулите за аптеките да предлагат лекарствени продукти, реимбурсирани от НЗОК;

– Понижава се качеството на обслужването в аптеките;

– Ограничава се изборът на пациента относно аптеката, от която да закупи необходимото лекарство;

– Възниква опасност пациентите да не получат навреме предписаните им лекарства, реимбурсирани от НЗОК, както и поради това че аптеките, особено в малките населени места, са изчерпали лимита си за обработка на тези рецепти.

Комисията счита също така, че мотивите за въвеждане на разпоредбите в Типовия договор, а именно: повишаване на качеството на обслужването и противодействие на продажбите на лекарства в незаконни обекти извън аптеките не могат да балансират посочените негативни ефекти.

Може да харесате още...