Не се предоверявайте на устните обещания на търговците

Не се предоверявайте на устните обещания на търговците, writingНе се предоверявайте на устните обещания на търговците, поне 10 % от сигналите в Комисия за защита на потребителите (КЗП) са свързани с оплаквания на граждани, че търговците ги подлъгват да закупят стоки или да сключат договори за различни услуги, като устно им дават обещания или поемат ангажименти, които впоследствие не изпълняват.

Законът за защита на потребителите (ЗЗП) задължава търговците да предоставят предварително по ясен и разбираем начин определена информация за предлаганите от тях стоки и услуги. Тя касае основните характеристики на продуктите; крайната им цена; предупреждение за възможни рискове, свързани с обичайното им използване или влиянието, което оказват върху други стоки или услуги при евентуална съвместна употреба, условията при предоставена търговска гаранция и др. Законодателят е предвидил възможността тази информация да бъде предоставена „в писмена форма или по друг подходящ начин, който позволява възприемането й от потребителя”, което не изключва това да става и устно.
Потребителите обаче трябва да знаят, че писмената информация има по-голяма юридическа сила от устната, тъй като предоставянето й е по-лесно доказуем факт от страна на административния орган, който няма разследващи функции.

Понякога търговците прибягват до манипулации за привличане на клиенти именно като предоставят устно заблуждаваща или невярна информация, както от задължителните по закон реквизити, така и допълнителна, която дават под формата на свой ангажимент – т. нар. „по-добри условия”. Тъкмо това може да доведе до сключване на сделки, които не са изгодни за потребителите и са реализирани в условията на прилагане на нелоялна търговска практика, което обаче трябва да бъде доказано.

Експертите на КЗП съветват потребителите да предпочитат търговците, които им предоставят съществената информация за предлаганите стоки и услуги, както и всеки друг допълнителен ангажимент, в писмен вид. Това може да става чрез етикети, каталози, рекламни брошури, флаери или пък на сайта на фирмата, на табло в търговската зала, на касовата бележка или гаранционната карта и пр.
Когато подписват договор пък потребителите трябва да бъдат още по-внимателни. В никакъв случай да не поставят подписа си преди да го прочетат обстойно заедно с общите условия към него. Ако имат затруднение в разбирането на терминологията, непременно да се консултират с експерти в съответната област. Това се отнася най-вече за договорите за услуги в сфери, които изискват специфични познания /като банковите, например/ или такива, които са нови и неразбираеми за определена група потребители /като мобилните за хора от третата възраст/. Подписаният договор обвързва с дългосрочни задължения и може да бъде развален единствено в съда и то при условие, че той отсъди, че правото е на страната на потребителя.

Може да харесате още...