Най-високата глоба при неспазване на авторски права е от 10 хил. лв. до 30 хил. лв според Закон за авторското право

Най-високата глоба при неспазване на авторски права е от 10 хил. лв. до 30 хил. лв според Закон за авторското право.

Това каза пред журналисти председателят на парламентарната Комисията по култура, гражданско общество и медии Даниела Петрова. Петрова обясни, че действително са завишени административните санкции по правоприлагането и спазването на закона, като целта е те да имат дисциплиниращ ефект.

Това, което също е ново и положително в закона, е увеличаване от 20% на 30% на отчисленията за Фонд „Култура“. Целта е средствата, които се разпределят на правоимащите и на авторите, преди да бъдат разпределени, 30% от събраната сума от дружествата за колективно управление на авторски и сродни права да постъпват в Национален фонд „Култура“. Идеята е с новите промени да се събират средства и да се отчисляват като бъдат защитени авторските права“, заяви Петрова.

Тя посочи, че основните промени са заложени в чл. 26 и чл. 40. „Реформира се чл. 26, който защитава авторските права на издатели, продуценти и на всички автори, които попадат в обхвата на Закон за авторското право и сродните му права и всъщност чл. 26 разписва реда, по който се получават компенсационни възнаграждения от правоимащите лица“, посочи тя.

„Това, което се постига с промяната в Закона за авторското право и сродните му права и по-специално с промените в чл. 40, е една по-голяма прозрачност, отчетност и действително парите, които се събират от дружествата за колективно управление на авторски и сродни права да достигат до своите ползватели“, каза още Петрова.

„Това, което ще се отчислява от разпространението на празните носители, е в размер от 1% до 1,5%. В случая имаме отстъпление от стария закон от 2% до 5%, но е по-добре да има работеща правна норма, по-ниски ставки и добра събираемост, отколкото записани високи проценти за авторите“, заяви Петрова.

Може да харесате още...