Немското ведомство за патенти и търговски марки вече е част от Хармонизираната база данни за стоки и услуги

ohimСчитано от 12 ноември, Немското ведомство за патенти и търговски марки (DPMA) е част от Общата хармонизирана база данни за стоки и услуги при класифицирането на търговски марки.

В резултат на разширението, немски преводи за хармонизираната база данни вече са достъпни за всички потребители през приложението TMclass. В същото време, DPMA ще предложи преводите на немски език на Хармонизираната база данни, на потребителите, използващи електронното подаване на заявления.

Успешната хармонизация е резултат от общите усилия и съвместната работа в рамките на Европейската мрежа за търговски марки и дизайни.

OHIM


IPBulgaria.bg e Национален български портал за интелектуална собстевност. Създаден през 2000, за да обособи място където експертите в областта на интелектуалната собстевност – патентни представители, адвокати, служители в държавната администрация на Патентното ведомство на Република България, правозащитните и правоприлагащите органи и организиции; съд, прокуратура, Митници и полиция, международната дипломатическа служба на България, както и много български изобретатели, автори, творци и изпълнители да намират мястото с отговори или да провеждат дискусии, свързани с авторското право, сродните на авторското право права, патентите, полезните модели и търговските марки, марките за услуги, сертификатните марки и колективните марки,  промишления дизайн, топологията на интегрални схеми, а така също новите сортове растения и породи животни, географските означения, сертификатите за допълнителна защита и традиционните знания и умения, опазването на търговска тайна и трансфера на технологии. 

IPBulgaria.bg през годините на своето съществуване претърпява различни трансформации и образни визуализации. Създателите на националния портал за интелектуална собственост IPBulgaria (Ай Пи България) са щастливи от факта на двадесет (20) годишното съществуване на партала.

Може да харесате още...