Немският федерален конституционен съд спира въвеждане на законодателство, свързано с Единен патентен съд

законодателствоМиналата седмица, Немският федерален конституционен съд издаде дългоочаквано решение по жалба, подадена срещу германското законодателство за прилагане на Споразумението за единен патентен съд.

Предвижда се новият общоевропейски единен патентен съд да е компетентен по отношение на нарушения на патенти и производства по валидност по отношение, както на всички единни патенти, така и за съществуващи и бъдещи класически европейски патенти (по време на преходния период националните съдилища все още могат да имат юрисдикция) в участващите държави-членки. След като бъде валидиран от Европейски патент, Единният патент ще бъде единно патентно наименование за цялата територия на участващите държави-членки.

Законодателството, което позволява прилагане на Споразумението за Единен патентен съд, вече беше прието и в двете камари на германския парламент. Въпреки това през 2017 г., по предложение на Федералния конституционен съд, Федералният президент на Германия спря подписването на законодателството за прилагане на промените. Ако Германия подпише тази ратификация, ще бъде достигнат необходимия брой страни, за да влязат в сила Споразумението за Единен патентен съд и пакета разпоредби за Единен патент.

Федералният конституционен съд реши на 13 февруари 2020 г., че жалбата е допустима и основателна, като се твърди, че е нарушено изискването за квалифицирано мнозинство за прилагащото законодателство съгласно конституцията на Германия. Жалбата се счита за основателна, тъй като новото законодателството не е прието с изискваното съгласие на две трети от членовете на Бундестага.

Решението е взето с мнозинство 5:3 от Сената. Трима съдии са изразили особено мнение.

Тези последни събития означават, че ще има допълнително забавяне преди влизането в сила на Споразумението за Единен патентен съд и Единен патент.

Източник: Институт на професионалните представители пред Европейското патентно ведомство

Може да харесате още...