Нелоялна конкуренция между търговци на офис техника

Нелоялна конкуренция между търговци на офис техника и консумативи кзкНелоялна конкуренция между търговци на офис техника и консумативи

В Комисия за защита на конкуренцията е образувано производство по искане на „Ти Ен Си“ ЕООД, гр. София, срещу „Арбикас“ ООД, гр. София, за установяване на евентуално извършени
нарушения, налагане на предвидените от закона санкции и прекратяване на нарушението.
Подателят на искането твърди, че през месец юни 2011 г., при търсене в www.google.bg, на „Ти Ен Си“, като първи резултат от търсенето се появява рекламно съобщение „Зареждане на тонер касети“ с връзка към www.zareditoner.com.
Подателят на искането твърди, че при посещение на Интернет страницата www.zareditoner.com се зареждат (визуализират) марки на производители на офис техника и консумативи – HP, Canon, Samsung, Xerox, Brother, Lexmark, Konica Minolta, Kyocera, Epson, Panasonic, OKI. Същевременно, офис техника и поддръжка и смяна на офис консумативи от същите производители, се предлагат и от „Ти Ен Си“ ЕООД и потребителят лесно може да се обърка, че вместо на Интернет страницата www.zareditoner.com на „Арбикас“ ООД, се намира на страницата на „Ти Ен Си“ ЕООД, тъй като е въвел в търсачката на Google именно неговата фирма (фирмено наименование). Подателят на искането твърди, че е получавал и много електронни съобщения със запитвания каква е връзката между „ти ен си“ и www.zareditoner.com.
„Ти Ен Си“ ЕООД осъществява стопанска дейност, свързана с продажба на офис техника, компоненти за офис оборудване и консумативи на производители HP, Canon, Samsung, Xerox, Brother, Lexmark, Konica Minolta, Kyocera, Epson, Panasonic, OKI, в това число мастилени касети, ленти за матрични принтиращи машини и тонер касети, предлага като услуга рециклиране на касети (пълнене на тонер в касети) за принтери.
„Арбикас“ ООД осъществява стопанска дейност, свързана с продажба на офис техника, компоненти за офис оборудване и консумативи на производители HP, Canon, Samsung, Xerox, Brother, Lexmark, Konica Minolta, Kyocera, Epson, Panasonic, OKI, в това число цветни глави, оцветители (цветни пигменти) за цветни притери, тонер касети (за черно-бели и цветни принтери).
„Ти Ен Си“ ЕООД е продавало на „Арбикас“ ООД консумативи за офис техника – тонер за копирни машини, касети, глави и барабани за принтиращи машини и др. „Арбикас“ ООД ползва собствени Интернет сайтове с домейн адреси www.arbikas.com и http://www.zareditoner.com. Дружеството предлага като услуга рециклиране на касети (пълнене на тонер в касети) за принтери чрез сайт с домейн адрес http://www.zareditoner.com. На заглавната страница на сайта е изписано „Специализиран сайт за зареждане на тонери“.

Комисията за защита на конкуренцията установи, че домейнът zareditoner.com е регистриран на 14.05.2010 г., като за същия сайт дружеството ползва реклама тип „спонсорирани връзки“ от май месец 2010 г. Поради обстоятелството, че предмет на производството е проучване на твърдяното нарушение чрез реклама тип „спонсорирана връзка“ на Google AdWords, Комисията приема за процесен период, в който ще се анализира поведението на ответното дружество в настоящото производство, периода от месец май 2010 г. (когато е започнала рекламната кампания за домейна zareditoner.com) до настоящия момент.

Комисията приема, че поведението на „Арбикас“ ООД е в противоречие с добросъвестната търговска практика, като дружеството е осъществило състава на настоящата норма, за което следва да се ангажира отговорността му за извършено нарушението по чл. 35, ал. 2 от ЗЗК, за това че за периода от 19.05.2011 г. до 25.01.2013 г. в рекламното приложение AdWords на Google за своя уеб сайт с адрес  http://www.zareditoner.com, е използвало като ключова дума част от словната марка и фирменото   наименование на своя конкурент „ти ен си”.

В този случай се използват технически средства и похвати, които остават скрити за потребителите. Нарушението е осъществено в рамките на сравнително дълъг период от време (около една година и половина). Предвид обаче специфичните на този казус обстоятелства, а именно, че неблагоприятните
последици могат да настъпят по отношение само на конкретен конкурент – подателя на искането, може да се обоснове заключението, че същите не могат да повлияят в значителна степен върху конкурентната среда, а също така в хода на проучването не са установени реално настъпили такива последици.

Комисията реши, че размерът на санкцията за „Арбикас” ООД е 11 680 лв.

Може да харесате още...