ГДБОП и BSA прекратиха дейността на фирма използвала нелицензиран софтуер

нелицензиран софтуерСпециализираната полицейска проверка извършена от Служители на Сектор „Компютърни престъпления, интелектуална собственост и хазарт” на ГДБОП, съвместно с компютърни експерти и представители на Сдружението на издателите на бизнес софтуер (BSA) откриха нелицензиран софтуер. В хода на проверката е установено е, че върху 19 конфигурации в офиса на фирма занимаваща се с разработка на дизайнерски решения и проекти, технологии за строително-инвестиционни процеси, всякакви рекламни материали, проектиране и изграждане на строителни съоръжения, сгради, са инсталирани нелицензирани програми, правата върху които се притежават от компании – членки на BSA. Софтуерните продукти са Windows XP Home, Microsoft Office XP Pro, Adobe Acrobat Distiler 6.0, Adobe Acrobat Pro, Adobe Ilustrator 8.0, Corel Draw. Компютърните системи са иззети като доказателство по образуваното досъдебно производство за престъпление по чл. 172а, от Наказателния кодекс за извършени от тях престъпления срещу, за които се предвижда наказание лишаване от свобода до 5 години. Нанесените щети на компаниите, членки на Сдружението на издателите на бизнес софтуер, са на стойност за около 600 хиляди лева.

Действия на ГДБОП по противодействие на организираната престъпност в областта на посегателствата над интелектуалната и индустриалната собственост са в изпълнение на Стратегията на МВР и Плана за действие, приет от “Съвета за защита на  интелектуалната собственост” към министъра на културата на България.


IPBulgaria.bg e Национален български портал за интелектуална собственост. Създаден през 2000, за да обособи място където експертите в областта на интелектуалната собстевност – патентни представители, адвокати, служители в държавната администрация на Патентното ведомство на Република България, правозащитните и правоприлагащите органи и организиции; съд, прокуратура, Митници и полиция, международната дипломатическа служба на България, както и много български изобретатели, автори, творци и изпълнители да намират мястото с отговори или да провеждат дискусии, свързани с авторското право, сродните на авторското право права, патентите, полезните модели и търговските марки, марките за услуги, сертификатните марки и колективните марки,  промишления дизайн, топологията на интегрални схеми, а така също новите сортове растения и породи животни, географските означения, сертификатите за допълнителна защита и традиционните знания и умения, опазването на търговска тайна и трансфера на технологии. 

IPBulgaria.bg през годините на своето съществуване претърпява различни трансформации и образни визуализации. Създателите на националния портал за интелектуална собственост IPBulgaria (Ай Пи България) са щастливи от факта на двадесет (20) годишното съществуване на портала.

Може да харесате още...