Нелегално сваляне на съдържание – GRS система за борба с пиратството

сваляне на съдържаниеПрез изминалия месец, Ирландският търговски съд за първи път в световната практика по подобни дела постановява интернет доставчик да въведе и стриктно да използва GRS (graduated response system) система за проследяване на нелегално сваляне на съдържание.

GRS е механизъм за борба с пиратството, съгласно който даден интернет доставчик се съгласява или задължава да следи интернет трафика или потребителите си, за да засече сваляне на съдържание, с което се нарушава авторско право. Обичайната практика е първото нарушение на авторско право да доведе до предупреждение, второто до по-строго предупреждение, а при трето нарушаване на авторско право може да се спре достъпа до интернет.

Някои държави, например Великобритания, са въвели този механизъм за борба с пиратството в своите национални законодателства в сферата авторско право, но с това си постановление Ирландският съд по търговски дела за пръв път дава пример за конкретно изпълнение на разпоредбите. В някои случаи, например Франция и Корея, местните органи имат правото да принудят интернет доставчика да предприеме наказателни действия, докато в САЩ например, интернет доставчиците предприемат мерки доброволно и по свое усмотрение.

Според проучване, проведено във Великобритания относно използването на GRS, 70% от потребителите са спрели да нарушават авторско право след получаване на първо предупреждение и още 16% са спрели след второто предупреждение. Дори и резултатите да не са 100% точни, те все пак показват, че GRS системата е полезна при борбата с нарушения на авторско право в интернет.

Въпреки положителното влияние, което системата оказва върху поведението на потребителите, съществуват и няколко основни недостатъка. Спирането на достъпа до интернет е сериозно нарушение на свободата на мисълта и словото. Освен това е добре да се има предвид, че достъпът до интернет е особено важен за личното изразяване.

Втори аргумент на противниците на GRS системата е цената на връзката с интернет. Тя включва разходите по идентифициране на абонатите, които нарушават авторско право, тяхното уведомяване, поддържане на кол центрове и закупуване на ново оборудване за управление на системата. Тези дейности сериозно натоварват бюджета на интернет доставчиците, което респективно води до по-високи такси, които потребителите да плащат.

Надежда Драгомирова

По материали от чуждестранни издания

Може да харесате още...