Незабавно изтегляне от пазара на детски дрехи

Незабавно изтегляне от пазара на детски дрехи detski_drehiКЗП нареди на търговец незабавно изтегляне от пазара на детски дрехи

На ЕТ „Георги Азманов“, гр. София е наредено със Заповед № 632 от 20.06.2012г. на Председателя на Комисията за защита на потребителите да организира незабавно и ефективно изтегляне от пазара на детски комплекти за момиче от три части – пола, потник и горно с къс ръкав и качулка, марка „Vi Li Hao“, арт. № LJ-137, пола с връзка в областта на талията, която е свободно движеща се и не е закрепена поне в една точка, потник с връзка за регулиране, разположена в областта на гърдите, която може да се третира и като функционална и да се завързва на врата, и като декоративна, която да се връзва на панделка, като опасни за здравето и безопасността на потребителите по реда, условията и в сроковете, визирани в Наредба за условията и реда за изтегляне от пазара, изземване от потребителите и унищожаване на опасни стоки и за реда за обезщетяване на потребителите в случаите на изземване на опасни стоки и да отправи предупреждения към потребителите за рисковете, които стоките съдържат.

Заповедта се издава на основание решение на Комисията за защита на потребителите, прието с протокол № 22 от заседание, проведено на 14.06.2012 г., във връзка с чл. 88, ал.1, т.2 от Закона за защита на потребителите, Наредба за условията и реда за изтегляне от пазара, изземване от потребителите и унищожаване на опасни стоки и за реда за обезщетяване на потребителите в случаите на изземване на опасни стоки, чл. 99 от Закона за защита на потребителите, БДС EN 14682, т.3.1.3, т.3.2.1, т. 3.2.5

Може да харесате още...